Trigas DM: Durchflussmesstechnik Lebensmittel, Pharmazie, Medizintechnik

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στην έρευνα και η ανάπτυξη απαιτείται η επεξεργασία τεχνολογιών προηγμένης τεχνολογίας, πρωτοποριακών τεχνολογιών και η άμεση μεταφορά γνώσεων. Τα πανεπιστήμια και τεχνολογικά εργαστήρια αποτελούν την καρδιά της οικονομικής επιτυχίας, η οποία λειτουργεί εκ των προτέρων και σε συνεργασία με τις κατασκευαστικές εταιρείες. Τα συνεχώς μεταβαλλόμενα έργα απαιτούν υψηλό βαθμό γνώσης εφαρμογών και ευέλικτου εξοπλισμού.

Πολλά εργαστήρια χρησιμοποιούν τις δικές τους μονάδες βαθμονόμησης για τον έλεγχο των συσκευών μέτρησης και άλλων στοιχείων της διαδικασίας.

hochgenauer Kalibrator OT1500 TrigasDM

Η TrigasDM είναι μακροπρόθεσμος εταίρος σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και σε εργαστήρια διαφόρων βιομηχανιών. Με τον εξοπλισμό των βαθμονομητών τους με ροόμετρα υψηλής ακρίβειας, την παροχή συμβουλών για την επιλογή τους και την τακτική βαθμονόμησή τους στα πιστοποιημένα από το TrigasFI διαπιστευμένα εργαστήρια, βοηθάμε να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα ροόμετρα είναι συνεχώς ενημερωμένα.

Η TrigasDM προσφέρει την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση σε υφιστάμενους βαθμονομητές, καθώς και σχεδιασμό και κατασκευή νέων βαθμονομητών ροής υγρών ή αερίων, σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις του πελάτη.

Επιπλέον, η TrigasDM εξοπλίζει τα πανεπιστήμια και τα εργαστήρια με ροόμετρα υψηλής ευκαμψίας προσαρμοσμένους ανάλογα με τις ανάγκες για διαφορετικά ιξώδη, υψηλές πιέσεις και ευρείες θερμοκρασίες.

Αλλά ποιος ξέρει τι έχει το μέλλον και ποιο έργο θα εμφανιστεί στη συνέχεια; Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια λύση στο πρότυπο πρόγραμμα μας, θα βρείτε στο TrigasDM έναν ευέλικτο συνεργάτη που συνεργάζεται μαζί σας για να αναπτύξετε λύσεις, να προσαρμόσετε αισθητήρες και να βελτιστοποιήσετε τη διαδικασία σας. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας προς εσάς!

hochwertiger Explosionsgeschützter Durchflussmesser TrigasDM
günstiger PCD Absolut- oder Relativdruckregler TrigasDM Durchflussmesstechnik

Θέλετε να ρυθμίσετε την παροχή αερίου, να αναμίξετε τα αέρια, να μετρήσετε την κατανάλωση με μεγάλη ακρίβεια; – Οι μετρητές ροής και ελεγκτές ροής Alicat είναι η ιδανική λύση, χωρίς να σας περιορίζουν σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο αέριο.

Μόλις βαθμονομηθούν, οι καμπύλες βαθμονόμησης έως και 130 αερίων και μιγμάτων αερίων αποθηκεύονται στη μνήμη. Μπορείτε απλά να τα επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής σας!

Οι γρήγοροι χρόνοι απόκρισης (50 ms ή καλύτεροι) των ελεγκτών ροής Alicat διασφαλίζουν τον ακριβή έλεγχο της διαδικασίας αερίου και ογκομετρικής ροής, καθώς και την πίεση. Όλες οι μετρημένες παράμετροι μπορούν επίσης να παρακολουθούνται στην οθόνη, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας του αερίου που ρέει. Αυτά τα πολύπλευρα όργανα προσφέρουν ευελιξία, ακρίβεια και γρήγορη απόκριση, καθιστώντας τα ιδανικά για σχεδόν οποιοδήποτε project.

ΣΥΝΙΣΤΑΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

TrigasDM Turbinen präzise Durchflussmesstechnik

DM Σειρά, Μετρητής ροής πτερωτής (turbine flowmeter) υψηλής ακριβείας με διαφορετικούς συνδετήρες, σπειρώματα κ.α., που συνιστώνται για τη μέτρηση απιονισμένου νερού, αμφίδρομης κατεύθυνσης διαλυτών, αλκοολών ή υγρών καθαρισμού σε ποσότητες μέχρι 1300 l/min.

Durchflussmesser für minimale Geschwindigkeiten; Messwertaufnehmer TrigasDM

Με τα τυπικά μας pickoffs (Συλλέκτες συχνότητας) έχετε ήδη το πλεονέκτημα ενός σταθερού αισθητήρα RF (ραδιοσυχνότητα) λειτουργεί χωρίς μαγνητικά πεδία που επιβραδύνουν την κίνηση της πτερωτής ή προσελκύουν μεταλλικά σωματίδια που επηρεάζουν τη ροή και το προφίλ ταχύτητας του ρέοντος υγρού. Διαθέσιμοι RF pickoffs υψηλής θερμοκρασίας, με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας ή με πρόσθετους ενισχυτές σήματος (amplifiers).

TrigasDM TriLIN Linearisierungselektronik Durchflussmessung

TriLIN linearizers (Ηλεκτρονικά γραμμικής διόρθωσης του ροόμετρου), που συνδυάζουν βαθμονομήσεις του ροόμετρου με διαφορετικά ιξώδη, με προαιρετική διόρθωση της επίδοσης του ροόμετρου σε μεγάλο εύρος θερμοκρασίας/ιξώδους το υγρού.

Έκδοση 2 καναλιών, για μετρήσεις κατανάλωσης καυσίμου, αμφίδρομες μετρήσεις κ.λπ. συνιστάται για πάγκους δοκιμών

preiswerter Alicat-Durchflussregeler Vakum bei TrigasDM exzellente Durchflussmesstechnik

Η σειρά Alicat M για ακριβή μέτρηση αερίων, είτε στατική με εξωτερική πηγή ενέργειας είτε φορητή με μπαταρία, δεν παρέχει μόνο χρόνο απόκρισης 5ms και ακρίβεια έως και 0,4% O.R.+ 0,2% F.S., αλλά επίσης είναι ανθεκτικά στους κραδασμούς και την υγρασία.

Μπορείτε να επιλέξετε από έως και 130 αποθηκευμένες καμπύλες βαθμονόμησης αερίων και επίσης να δημιουργήσετε τα δικά σας μείγματα αερίων, τα οποία στη συνέχεια μετρούνται με την ίδια ακρίβεια με το αρχικό αέριο βαθμονόμησης. Μια ενιαία συσκευή για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών!

preiswerte Alicat-Durchflussregeler aggressive Gase bei TrigasDM

Η σειρά Alicat MC, ο ταχύτερος ρυθμιστής ροής αερίων, παρέχει με τις ειδικές βαλβίδες χρόνους απόκρισης κάτω από 50ms και ένα σταθερό έλεγχο ροής. Οι μονάδες μέτρησης μπορούν να επιλεγούν από το χρήστη από μια μεγάλη ενσωματωμένη οθόνη η οποία εξασφαλίζει εύκολη λειτουργία και ανάγνωση όλων των παραμέτρων. Η σύνδεση με PLC ή PC μέσω αναλογικών σημάτων επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση στα υπάρχοντα συστήματα. (επίσης διαθέσιμο ως MCW σε έκδοση χαμηλής πτώσης πίεσης Whisper)

günstiger PCD Absolut- oder Relativdruckregler TrigasDM Durchflussmesstechnik

Η σειρά Alicat MC, ο ταχύτερος ρυθμιστής ροής αερίων, παρέχει με τις ειδικές βαλβίδες χρόνους απόκρισης κάτω από 50ms και ένα σταθερό έλεγχο ροής. Οι μονάδες μέτρησης μπορούν να επιλεγούν από το χρήστη από μια μεγάλη ενσωματωμένη οθόνη η οποία εξασφαλίζει εύκολη λειτουργία και ανάγνωση όλων των παραμέτρων. Η σύνδεση με PLC ή PC μέσω αναλογικών σημάτων επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση στα υπάρχοντα συστήματα. (επίσης διαθέσιμο ως MCW σε έκδοση χαμηλής πτώσης πίεσης Whisper)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Hochgenaue Regelung von Gasmischungen

Wie kann eine hohe Genauigkeit bei der Messung eines Gasgemisches erreicht werden, wenn sich die Zusammensetzung laufend ändert und zur Kalibrierung kein echtes Referenzgas zur Verfügung steht?

Hier klicken

Die große Illusion – Messgeräte ohne Druckverlust

Bei der thermodynamischen Auslegung von Fahrzeugen ist die Messung des Kühlwasserdurchflusses wichtig, jedoch muss der Einfluss des Durchflussmessgeräts auf den Kühlkreislauf möglichst gering sein. Welches Messsystem eignet sich hier?

Hier klicken

Regelung eines geschlossenen Druckvolumens mit Regelkreis-Option

Was kann die Option Druckregelkreis bieten? Lesen Sie von einigen interessanten Regelungs-Aufgaben, wo sie Ihnen eine perfekte Lösung bietet...

Hier klicken

One Click: Flow to CAN

Schneller Einbau, eindeutige Identifizierung, sichere Datenübertragung – das sind die Anforderungen an die Techniker bei der Ausrüstung der Testfahrzeuge. Lernen Sie eine innovative Lösung kennen.

Hier klicken