Trigas DM: Durchflussmesstechnik erneuerbare Energie

Ενέργεια

και περιβάλλον

Ενέργεια και περιβάλλον

Η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, συνοδευόμενη από τις αυξανόμενες απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργεί την ανάγκη για λύσεις σε διάφορες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης μέτρησης και ελέγχου της ροής των διαφόρων υγρών και αερίων στις μονάδες παραγωγής ενέργειας. Ειδικές απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους αισθητήρες ροής σε παραδοσιακούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα ή φυσικό αέριο, καθώς και σε πυρηνικούς σταθμούς ή σε μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια ή η βιομάζα.

präziser Durchflussmesser TrigasDM hochwertige Messtechnik

Η ακριβής μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου, η παρακολούθηση των μιγμάτων αναλογιών καυσίμου-αέρα για τη βελτιστοποίηση της καύσης και τη μείωση των εκπομπών, καθώς και η παρακολούθηση της φλόγας καύσης των μη ανακτήσιμων αερίων υδρογονανθράκων, απαιτούν ανθεκτικά και ακριβή ροόμετρα, που δεν επηρεάζονται από προσμείξεις.

Με μετρητές ροής πτερωτής υψηλής ακρίβειας (turbine flowmeters), η TrigasDM παρέχει βέλτιστη παρακολούθηση κυκλωμάτων θέρμανσης και ψύξης καθώς και τον έλεγχο διαρροών με μέτρηση ροής σε διαφορετικά σημεία της διεργασίας.

Η ακριβής δοσολογία των προσθέτων σε χαμηλές ροές είναι δυνατή με την ειδική σειρά DML.

Αλλά και για τη μέτρηση ροής αερίων, η TrigasDM προσφέρει λύσεις για την ενεργειακή βιομηχανία. Μετράμε και ρυθμίζουμε τη ροή αερίων με ακρίβεια, ταχύτητα και αξιοπιστία με τα ροόμετρα της Alicat, οι οποίοι μετρούν τη ροής μάζας, την ογκομετρική ροή, την πίεση και τη θερμοκρασία, όλα σε ένα όργανο.

Ο γρήγορος χρόνος απόκρισης 10 ms ή λιγότερο τα καθιστά ιδανικά για τον έλεγχο δοσολογίας υψηλής ακρίβειας και αλλά και εφαρμογές διαρροής.

preiswerte Alicat-Durchflussregeler aggressive Gase bei TrigasDM
Kurz-454FTB Einbau-Durchflussmesser - TrigasDM

Μεγαλύτερες ροές καλύπτονται από τους θερμικούς αισθητήρες Kurz. Σε σύγκριση με τα ακριβά συστήματα Venturi και τους σωλήνες Pitot, αυτά τα ροόμετρα δεν έχουν μόνο μεγαλύτερες κλίμακες μέτρησης ροής, αλλά είναι επίσης ανθεκτικά στις προσμείξεις, έχουν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, είναι απλούστερα και λιγότερο δαπανηρά στην εγκατάσταση και λειτουργία. Έχουν σχεδιαστεί για να μετρούν αξιόπιστα και με ακρίβεια, ακόμη και με την παρουσία ακανόνιστων προφίλ ροής.

Σε συνεργασία με την εταιρεία TrigasFI προσφέρουμε τη βαθμονόμηση όλων των ροόμετρων έως 5000 l/min για τα υγρά και 20000 Nl/min για αέρια, κατόπιν αιτήματος και με το πιστοποιητικό ISO 17025 (DAkkS).

Η νέα μας διαπίστευση DAkkS περιλαμβάνει τώρα και επιτόπιες βαθμονομήσεις, δίνοντας τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε βαθμονομήσεις στις εγκαταστάσεις των πελατών μας.

ΣΥΝΙΣΤΑΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

TrigasDM Turbinen präzise Durchflussmesstechnik

DM Σειρά, Μετρητής ροής πτερωτής (turbine flowmeter) υψηλής ακριβείας με διαφορετικούς συνδετήρες, σπειρώματα κ.α. Συνιστάται για μέτρηση απιονισμένου νερού, διαλυμάτων, αλκοολών και καθαρών υγρών με παροχές έως 1300 λίτρα το λεπτό.

Durchflussmesser für minimale Geschwindigkeiten; Messwertaufnehmer TrigasDM

Με τα τυπικά μας pickoffs (Συλλέκτες συχνότητας) έχετε ήδη το πλεονέκτημα ενός σταθερού αισθητήρα RF (ραδιοσυχνότητα) λειτουργεί χωρίς μαγνητικά πεδία που επιβραδύνουν την κίνηση της πτερωτής ή προσελκύουν μεταλλικά σωματίδια που επηρεάζουν τη ροή και το προφίλ ταχύτητας του ρέοντος υγρού. Διαθέσιμοι RF pickoffs υψηλής θερμοκρασίας, με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας ή με πρόσθετους ενισχυτές σήματος (amplifiers).

TrigasDM TriLIN Linearisierungselektronik Durchflussmessung

TriLIN linearizers (Ηλεκτρονικά γραμμικής διόρθωσης του ροόμετρου), που συνδυάζουν βαθμονομήσεις του ροόμετρου με διαφορετικά ιξώδη, με προαιρετική διόρθωση της επίδοσης του ροόμετρου σε μεγάλο εύρος θερμοκρασίας/ιξώδους το υγρού.

Έκδοση 2 καναλιών, για μετρήσεις κατανάλωσης καυσίμου, αμφίδρομες μετρήσεις κ.λπ.

preiswerter Alicat-Durchflussregeler Vakum bei TrigasDM exzellente Durchflussmesstechnik

Η σειρά Alicat M για ακριβή μέτρηση αερίων, είτε στατική με εξωτερική πηγή ενέργειας είτε φορητή με μπαταρία, δεν παρέχει μόνο χρόνο απόκρισης 5ms και ακρίβεια έως και 0,4% O.R.+ 0,2% F.S., αλλά επίσης είναι ανθεκτικά στους κραδασμούς και την υγρασία.

Μπορείτε να επιλέξετε από έως και 130 αποθηκευμένες καμπύλες βαθμονόμησης αερίων και επίσης να δημιουργήσετε τα δικά σας μείγματα αερίων, τα οποία στη συνέχεια μετρούνται με την ίδια ακρίβεια με το αρχικό αέριο βαθμονόμησης. Μια ενιαία συσκευή για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών!

preiswerte Alicat-Durchflussregeler aggressive Gase bei TrigasDM

Η σειρά Alicat MC, ο ταχύτερος ρυθμιστής ροής αερίων, παρέχει με τις ειδικές βαλβίδες χρόνους απόκρισης κάτω από 50ms και ένα σταθερό έλεγχο ροής. Οι μονάδες μέτρησης μπορούν να επιλεγούν από το χρήστη από μια μεγάλη ενσωματωμένη οθόνη η οποία εξασφαλίζει εύκολη λειτουργία και ανάγνωση όλων των παραμέτρων. Η σύνδεση με PLC ή PC μέσω αναλογικών σημάτων επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση στα υπάρχοντα συστήματα. (επίσης διαθέσιμο ως MCW σε έκδοση χαμηλής πτώσης πίεσης Whisper)

Kurz-454FTB Einbau-Durchflussmesser - TrigasDM

Για όλες τις εφαρμογές σε διεργασίες πυρόλυσης, μέτρηση του αέρα καύσης στους καυστήρες και τις φλόγες, τα θερμικά ροόμετρα Kurz είναι η ιδανική λύση. Αξιόπιστη μέτρηση των εκπομπών, αλλά και η παρακολούθηση των σωλήνων εξαερισμού των δεξαμενών υδρογονανθράκων χαμηλής πίεσης ή η ρύθμιση των βαλβίδων εκτόνωσης στη φλόγα – με τους θερμικά ροόμετρα Kurz έχετε μια λύση, η οποία έχει αποδειχθεί με επιτυχία σε αυτές τις εφαρμογές εδώ και πολλά χρόνια.

Έχουν μακρά ιστορία αξιοπιστίας, δουλεύουν κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες ροής, σε θερμοκρασίες μέχρι 500 ° C και ακάθαρτα, μολυσμένα αέρια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Hochgenaue Regelung von Gasmischungen

Wie kann eine hohe Genauigkeit bei der Messung eines Gasgemisches erreicht werden, wenn sich die Zusammensetzung laufend ändert und zur Kalibrierung kein echtes Referenzgas zur Verfügung steht?

Hier klicken

Regelung eines geschlossenen Druckvolumens mit Regelkreis-Option

Was kann die Option Druckregelkreis bieten? Lesen Sie von einigen interessanten Regelungs-Aufgaben, wo sie Ihnen eine perfekte Lösung bietet...

Hier klicken